Koreograferad fight

Andra delen av stuntkursen handlade även denna helgen om fight-tekniker. Första timmen igår lärde vi också att kasta varandra på olika sätt. Så fick vi gå ihop i par och koreografera en fight ut av allt vi lärt oss tills nu… och i dag filmade vi hela galenskapen.

Biznizchick och stuntkvinna

15:55: Under de senaste veckorna har det mesta gått i racerfart här igen, så nu gäller det faktiskt att planera … More